Így indultunk...

A csoport megalapításának ötlete két (akkor) fiatal pályakezdő pedagógusnak tulajdonítható, akik a hazafias kötelező feladatként kapott kulturális tevékenységvégzést tudatosan a közösség javára próbálták fordítani. A 1976-ban összeverbuvált csoport első táncainak alapját a Gergely Zoltán és Sikó Katalin Székelyudvarhelyről, valamint Marosvásárhelyről, Erdővidékről hozott népi zenei és tánctudásuk képezte.

Azóta több tucatszor cserélődtek a táncosok, a kezdeti lelkesedés viszont mindvégig megmaradt és a cél is: a helyi táncolni, szórakozni, néphagyományaikat, népszokásaikat, népi zenei és táncvilágukat megismerni vágyó fiatalokat táncolni tanítva hagyományőrzés. Remélték, hogy lesz rá helyi igény, de nem láthatták előre, hogy a néptánc és népzenét őrizni és továbbadni kívánó pedagógusi, szülői és lelkes csapattársi szándék Székelyföld egyik legjobb, Háromszék első számú amatőr csoportjává emeli ezt a falusi kis csoportot.