Táncbarátok

Legjelentősebb szakmai testvérkapcsolatot a valamikor veszprémi Kurázsi csoporttal ápoltunk, illetve az abból építkező szentgáli Táltos művészeti iskolával, ugyanakkor a szintén magyarországi, alsónyéki hagyományőrző csoporttal.

Erdélyben a sepsiszentgyörgyi Százlábú, a zabolai, csernátoni hagyományőrző csoporttal, de hosszabb-rövidebb időre kapcsolatba kerültünk már a kolozsvári Ördögtérgyével, a domokosi és balánbányai Elevenekkel és Ördögbordával, a csíkszeredai Köpicével.

A szakmai mentorálásért sokaknak tartozunk hálával: azon hivatásos táncosoknak, koreográfusoknak, akik tudásukkal, lelkesedésükkel, kapcsolataikkal segítettek, segítenek, illetve szívükön viselik a Perkő sorsát. Külön kiemelnénk azokat, akik segítettek táncismereteink bővítésében, tánctudásunk és repertoárunk színesítésében, a csoport működésének változatosságában. Ezért külön köszönetet mondunk név szerint Jánosi József, Kádár Elemér, Marthi Zoltán, Virág Endre és Imola, Ladó Szabolcs, Ürmösi-Incze Hunor és Mária, Hortváth Tas és Lukács Réka táncosoknak, koreográfusoknak, táncszeretőknek, barátainknak.